02/09 được nghỉ mấy ngày

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, lịch nghỉ dịp 02/9 hằng năm được quy định như sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 02 ngày gồm ngày 02/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9 này.

Điều 112. Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Theo đó năm 2023, dịp 02/09 được nghỉ 4 ngày từ thứ 6 01/09 đến hết thứ 2 04/09. Thứ 03 05/09 đi làm trở lại


Tags: quốc khánh nghỉ lễ độc lập đi chơi du lịch