02873075577 là số điện thoại công ty nào

02873075577 là số điện thoại của công ty bảo hiểm Aviva nhé. Hôm nay thấy nhân viên Aviva gọi đến từ số này. Nhắc nộp tiền. Tiện thể chia sẻ về thời gian đóng phí bảo hiểm Aviva để duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm như sau:

Để giúp khách hàng cập nhật kịp thời thông tin phí Bảo hiểm đến hạn, các thông báo/nhắc phí được gửi đến khách hàng theo trình tự thời gian sau:

thời gian đóng bảo hiểm aviva

1.1 Tin nhắn SMS

Với các hợp đồng bảo hiểm chưa đóng phí định kỳ, khách hàng sẽ nhận được tối đa 4 lần (*) thông báo bằng SMS:

Thông báo phí bảo hiểm đến hạn tại 15 ngày trước ngày đến hạn đóng phí
Thông báo đến hạn đóng phí tại ngày đến hạn đóng phí
Thông báo phí bảo hiểm quá hạn lần 1 tại 30 ngày sau ngày đến hạn đóng đóng phí.
Thông báo phí bảo hiểm quá hạn lần 2 tại 45 ngày sau ngày đến hạn đóng đóng phí.
(*) Ngày đến hạn đóng phí, của các hợp đồng có định kỳ đóng phí hàng Tháng, là rất gần nhau. Để không bị nhầm lẫn, khách hàng chỉ nhận được 1 SMS tại thời điểm 15 ngày trước Ngày đến hạn đóng phí cho mỗi Ngày đến hạn đóng phí.

1.2 Điện thoại trực tiếp đến khách hàng

Tại ngày thứ 45 kể từ ngày đến hạn đóng phí và phí định kỳ chưa được đóng, Nhân viên Dịch vụ khách hàng Aviva sẽ điện thoại trao đổi với Bên mua bảo hiểm để hỗ trợ và hướng dẫn các kênh đóng phí phù hợp và thuận tiện nhất cho khách hàng.

Ví dụ cụ thể: Ngày đến hạn đóng phí là 11/07/2021 thì:
+ Ngày 30/06 nhận được SMS lần 1
+ Ngày 13/07 nhận được SMS lần 2
+ Ngày 11/08 nhận được SMS lần 3
+ Ngày 26/08 nhận được SMS lần 4. Ngày 27/08 nhận được cuộc gọi
Đóng trước 09/09/2021 để duy trì hiệu lực hợp đồng. Trong thời gian này (trước 09/09) mà chết thì vẫn được hưởng quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm đã ký với Aviva. Nói khác đi ta có 60 ngày quá hạn để nộp tiền mà ko ảnh hưởng đến quyền lợi


Tags: aviva bảo hiểm uy tín chọn an vui