Bạn lưu tên mẹ trong điện thoại là gì

Các bạn trẻ lưu tên mẹ mình trong danh bạ điện thoại là gì? Cùng xem nhé:

- Mẹ
- Mẹ yêu
- Mẹ iu
- Ôm ma
- Ko lưu, nhớ số
- Mamy
- Mo dờ
- Lại phải về
- Mama
- Tổng tư lệnh
- Mẹ trẫm
- Hoàng hậu
- Má
- Gấu mẹ
- Sếp
- Chị Đại
- Mom
- Mẹ gọi
- m00m
- Bà già
- 113
- Momy
- me ju
- Má
- Mẫu Hậu


Tags: tên trong danh bạ lưu là gì lưu số của mẹ lưu tên của mẹ lưu trên điện thoại