Bảo hành lò vi sóng Bluestone mua ở Media Mart

Lò vi sóng Bluestone có nướng nhà mình mua ở Media Mart (Hà Đông), dùng hơn 1 năm thì bị lỗi: điện vẫn vào, đèn sáng nhưng không nóng. Còn hạn bảo hành nên tìm hiểu thủ tục xem xử lý, hỗ trợ thế nào. Tìm trên mạng thế là đầu tiên xem seri nhắn tới số 6089, cú pháp TARA <seri> nhưng không ra gì. Thế là gọi lên tổng đài Bluestone 1800545494 hỏi. Được hướng dẫn là phải có phiếu/hóa đơn mua hàng hoặc ít nhất là nhớ đúng ngày mua hàng thì cứ mang lò vi sóng đến trực tiếp các cơ sở bảo hành của hãng.

Tìm lại lịch sử giao dịch chuyển khoản không ra ngày mua hàng, nên chắc thanh toán tiền mặt. Chát hỏi Media Mart thì kiểm tra được là còn bảo hành (mình cung cấp thông tin số điện thoại mua hàng), và được hướng dẫn là LVS (lò vi sóng) có hỗ trợ bảo hành tại cửa hàng Media Mart thay vì khách phải tự tha lôi tới trung tâm bảo hành của hãng Bluestone. Ngon, đỡ phải đi xa.

Tối lai lò vi sóng ra Media Mart, cung cấp thông tin số điện thoại mua hàng. Báo lỗi, để lại lò vi sóng và nhận giấy hẹn. Nói chung là thủ tục nhanh gọn. Giờ chờ Media Mart điện thì nhấc mông lên tới lấy về là xong. Đoán là cũng mất khoảng 1-2 tuần! Đợi xem sao


Tags: sửa chữa bảo hành vận chuyển phiếu mua hàng tổng đài hỗ trợ