Biên lai quảng cáo Facebook

Biên lai quảng cáo Facebook của bạn (ID tài khoản: 1020072xxx3217)

Tóm tắt
SỐ TIỀN ĐƯỢC LẬP HÓA ĐƠN
50,37 $ (USD)
KHOẢNG NGÀY
1 Tháng 8 2017 17:30 - 4 Tháng 8 2017 7:17
LOẠI SẢN PHẨM
Quảng cáo Facebook
LÝ DO LẬP HÓA ĐƠN
Bạn đang bị lập hóa đơn vì bạn đã đạt tới ngưỡng lập hóa đơn 50,00 $ của mình.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
MasterCard *8474
SỐ THAM CHIẾUBạn có thể sử dụng số tham chiếu để tìm khoản phí này trên bảng sao kê thẻ tín dụng.
ZRS8BD****
 
CHIẾN DỊCH    
KẾT QUẢ    SỐ TIỀN
XXX-Tương tác-5.000    
123
Tương tác với bài viết
19,49 $
XXX-Tương tác-5.000 - Bản sao    
197
Tương tác với bài viết
30,88 $
TỔNG SỐ    50,37 $

ID giao dịch: 1362xxx551-2665476
Cảm ơn!
Đội ngũ Quảng cáo trên Facebook

Đây là một thông báo tự động. Vui lòng không trả lời. Nếu bạn có thắc mắc về quảng cáo, bạn có thể nhận trợ giúp. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt thông báo qua email của mình cho tài khoản quảng cáo này.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025


Tags: hóa đơn tài khoản thanh toán tương tác mastercard