Cách gỡ tài khoản paypal bị limit 180 days

Một ngày đẹp zời, khi tiền $ vẫn còn trong tài khoản paypal của bạn thì bạn nhận được mail thông báo Paypal limit tài khoản của bạn 180 ngày - cũng có nghĩa là khóa vĩnh viễn thì phải làm sao để gỡ. Xin nói luôn là đéo thể gỡ được dạng limited này nhé. Khi bạn bị limit 180 ngày thì paypal sẽ email cho bạn thư như sau:

Subject = Your account has been limited

----------------------------------------------------------------------
There's an issue with your account
----------------------------------------------------------------------


Dear Mr ABC,


We recently noticed an issue with your account.

What's the problem?

We've noticed some changes to your usual selling activities and will need
some more information about your recent sales.

Case ID Number: PP-006-433-xxx-xxx

Because of this issue, your account has been permanently limited. We
understand this may be frustrating and inconvenient but you'll still be
able to see your transaction history for a limited time.

You can get more details about your account limitation in the Resolution
Center. For more information, please contact us and we'll do our best to
help.

You'll be able to withdraw money from your account within 180 days. We'll
email you when it's available. We just want to make sure that you have
money in your account to cover any payment reversals.

Yours sincerely,
PayPal

Như vậy là đợi 180 ngày sau rồi rút tiền về bank thôi. Tài khoản fake thì mới lo, tài khoản chính chủ thì cứ rút đàng hoàng thôi :))


Tags: account limited withdraw rút tiền về bank khác tên sai tên fake bill sao kê thẻ ATM