Cách phân biệt thẻ visa và thẻ master

Thẻ visa và master card khác nhau thế nào nhỉ, cách phân biệt đơn giản nhất là gì?

Cách phân biệt đơn giản nhất giữa thẻ visa và thẻ master là dựa vào đầu số thẻ. 4 ở đầu thì là thẻ Visa, 5 ở đầu là thẻ Master. Cụ thể hơn thì Visa 4*****, Mastercard 51**** to 55****

Thẻ visa và master đều là thẻ thanh toán quốc tế. Chúng khác nhau nhà phát hành gốc:

Thẻ Visa là loại thẻ thanh toán quốc tế do công ty Visa International Service Association có trụ sở tại San Francisco, California, Mỹ liên kết với các ngân hàng phát hành. Trên thẻ có biểu tượng VISA nằm ở góc bên phải.

Thẻ Mastercard là loại thẻ thanh toán quốc tế do công ty MasterCard Worldwide có trụ sở ở Purchase, New York, Mỹ kết hợp với các ngân hàng phát hành. Trên thẻ có biểu tượng MasterCard nằm ở góc bên phải.

Chú ý cả visa và master đều có thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Tín dụng khác ghi nợ ở chỗ tiêu trước, trả tiền sau - còn ghi nợ phải nạp tiền trước rồi mới tiêu được.

Ở châu Mỹ người dân ưu tiên dùng thẻ Mastercard, Châu Á số lượng người dùng thẻ visa nhỉnh hơn, còn ở châu Âu tỷ lệ sử dụng hai loại thẻ này đạt mức tương đương.

Thẻ Mastercard sử dụng công nghệ chip EMV hiện đại, thẻ Visa được bảo mật bởi công nghệ 3D Secure.


Tags: ngân hàng thanh toán online tín dụng quốc tế ghi nợ