Cách tính thời gian 6 tháng đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

Trước ngày sinh con 12 tháng nếu bạn đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên thì bạn được hưởng chế độ thai sản nhé. Được 1 khoản tiền mặt kha khá đấy. Trường hợp bạn đi làm đã lâu và đóng liên tục tới lúc gần đẻ thì yên tâm, đảm bảo được hưởng chế độ thai sản và công ty sẽ có trách nhiệm làm hồ sơ, nhận - trao lại tiền chế độ thai sản cho bạn.

Tuy nhiên nếu bạn đi làm mới chỉ một thời gian và nghỉ khá sớm trước khi sinh (vài tháng) thì sẽ phải kiểm tra chính xác thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của mình mới biết được có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của BHXH hay ko. Đặc biệt là trường hợp đóng vừa đủ 6 tháng trong 12 tháng kể từ ngày sinh con trở về trước thì phải kiểm tra cẩn thận, nếu đóng thiếu lệch vài ngày có thể sẽ mất quyền lợi hoặc đủ 6 tháng nhưng không biết tưởng là không đủ điều kiện thì cũng mất quyền lợi.

Cụ thể: Cách tính thời gian 12 tháng trước ngày sinh con phụ thuộc vào ngày sinh con là trước hay sau ngày 15 của tháng sinh.

Nếu bạn sinh con ngày 09/07 thì thời gian 12 tháng kiểm tra đóng BHXH hay ko sẽ là từ ngày 01 tháng 07 của năm trước đến hết tháng 06 của năm bạn đẻ. Trong thời gian này nếu bạn đóng đủ 6 tháng BHXH thì bạn được hưởng chế độ thai sản (ví dụ bạn đóng từ đầu tháng 07 đến hết tháng 12 là vừa xinh). 

Tuy nhiên nếu bạn cũng chỉ đóng T7, T8, T9, T10, T11, T12 (sau đó nghỉ việc, ko đóng T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) mà lại sinh con vào 16/07 thì là bạn đã mất quyền lợi, không đóng đủ BHXH 6 tháng trong 12 tháng gần nhất tính đến lúc sinh xong nên không nhận được tiền chế độ thai sản. (Lúc này 12 tháng sẽ tính từ tháng 08 của năm trước đó)


Tags: bảo hiểm xã hội quyền lợi người lao động đóng liên tục đóng đủ