Chỉ có tháng và năm sinh có làm được thẻ căn cước công dân không

Đợt này người dân thi nhau đi làm thẻ căn cước công dân theo thông báo từ loa xã/phường. Các cán bộ cũng chia ca phục vụ nhân dân từ sáng tới đêm. Hôm qua đưa bác ra nhà văn hóa để làm thì mới tòi ra vấn đề: chứng minh thư của bác đang chỉ có tháng và năm sinh, không được làm luôn, mà phải về xã để xin xác nhận cấp lại giấy khai sinh

Phải xem giấy tờ hoặc làm sao có thông tin được xác nhận năm sinh của bố/mẹ bác... Loằng ngoằng phết


Tags: chứng minh thư gắn chíp mã vạch