Công thức tính nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Bạn đã tham gia đóng BHXH được hơn 10 năm. Bạn không thể chờ đến lúc đủ tuổi nhận lương hưu. Bạn muốn nhận tiền 1 cục rồi thôi nhưng ko biết mình được nhận bao nhiêu thì hãy vào đây. Chúng tôi sẽ giúp bạn cách tính tiền nhận BHXH 1 lần

Với mỗi năm đóng BHXH trước 01/01/2014 thì được hưởng tương ứng 1.5 tháng lương bình quân đã đóng BHXH trong thời gian đó

Với mỗi năm đóng BHXH sau 01/01/2014 thì được hưởng tương ứng 2 tháng lương bình quân đã đóng BHXH trong thời gian đó

Ví dụ bạn đóng BHXH từ 01/01/2007 đến hết 31/12/2020, năm nào cũng đóng theo mức lương 10 triệu đồng thì số tiền bạn nhận được khi hưởng BHXH một lần là như sau:

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 => 7 năm => 7*1.5 = 10.5 tháng

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 => 7 năm => 7*2 = 14 tháng

Tổng tiền nhận giải quyết BHXH 1 lần là: (10.5 + 14) * 10 = 245 triệu


Tags: BHXH nhận 1 cục nhận 1 lần tiền bảo hiểm lương hưu