Cuộc sống trên mạng của cave ảo

Cùng đọc những đoạn chát trên mạng của một số em gái ngành với khách để thư giãn nhé

Phò cũng có phò tri thức: (giỏi tiếng Anh)

Khách: 1 shot bao nhiêu em ơi
Hàng: 1 củ anh ơi
Khách: OK. Let go. Đi với anh đêm nay
Hàng: Let's go chứ ko phải Let go anh ạ. Cấu trúc Let's + V: đề nghị làm gì. Còn Let sb V: Cho phép ai đó làm gì

Đĩ cũng có đĩ yêu nước:

Lưu ý: Các đối thoại có thể là tự chế không nhất thiết phải lấy từ thực tế đời sống. Miễn phán xét và đánh giá quá đà. Xin cảm ơn


Tags: gái ngành dịch vụ a-z tri thức văn hóa lao động