Danh sách mã bin ngân hàng 2020

970400 = Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
970403 = Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
970405 = Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
970406 = Ngân hàng TMCP Đông Á
970407 = Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
970408 = Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu
970409 = Ngân hàng TMCP Bắc Á
970410 = Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered
970412 = Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
970414 = Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Đại Dương
970415 = Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
970416 = Ngân hàng TMCP Á Châu
970418 = Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
970419 = Ngân hàng TMCP Quốc Dân
970421 = Ngân hàng liên doanh Việt Nga
970422 = Ngân hàng TMCP Quân Đội
970423 = Ngân hàng TMCP Tiên Phong
970424 = Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam
970425 = Ngân hàng TMCP An Bình
970426 = Ngân hàng TMCP Hàng Hải
970427 = Ngân hàng TMCP Việt Á
970428 = Ngân hàng TMCP Nam Á
970429 = Ngân hàng TMCP Sài Gòn
970430 = Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
970431 = Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
970432 = Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
970433 = Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
970434 = Ngân hàng TNHH Indovina
970436 = Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
970437 = Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
970438 = Ngân hàng TMCP Bảo Việt
970439 = Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Public Việt Nam
970440 = Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
970441 = Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
970442 = Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Hong Leong Việt Nam
970443 = Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
970444 = Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Việt Nam
970446 = Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam
970448 = Ngân hàng TMCP Phương Đông
970449 = Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
970452 = Ngân hàng TMCP Kiên Long
970454 = Ngân hàng TMCP Bản Việt
970455 = Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội
970456 = Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh Hồ Chí Minh
970457 = Ngân hàng Woori Bank Việt Nam
970458 = Ngân hàng UOB Việt Nam
970459 = Ngân hàng TNHH Một Thành Viên CIMB Việt Nam
970460 = Công ty tài chính cổ phần Xi Măng


Tags: số thẻ ngân hàng quy định mã bin đầu bin thẻ