Đồ Sơn không có mại dâm

Đồ Sơn không có mại dâm
Cave không đến Quất Lâm hành nghề
Hà Nội không có số đề
Sài Gòn khẳng định chưa hề đua xe
Fây Búc không có trẩu tre
F.A các thím chưa hề quay tay
Phương Trinh học tập hăng say
Thím Sơn chưa ngủ với gay bao giờ.
Cafe không có đèn mờ
Ngọc Trinh chưa có ai sờ vào mông
Xe xanh chỉ chạy việc công
Xe bia bị lật không ai xông vào.

P/S: Nguồn copy từ 1 bạn trên LinkHay


Tags: nói láo chó nó tin lừa bịp ai cũng biết ai chẳng biết