Đọc nội dung email từ original message

Có cái file email trên server VPS linux mà mở ra lại ở dạng original message, ko biết muốn đọc lại nội dung thì làm thế nào nhỉ? Có phải dùng phần mềm gì convert chuyển đổi không?

Đơn giản lắm, để ad hướng dẫn nhé, 2 nốt nhạc là xong!

Đầu tiên lấy file đó về máy windows đã cài outlook. Đổi đuôi (extension) file sang .eml

Lúc này file type sẽ là E-mail Message, mở bằng Outlook là đọc được nội dung mail ngon lành cành đào

 


Tags: outlook mail client hướng dẫn đọc mail