Dự kiến mức hỗ trợ cho người dân chống dịch Covid-19

Đại dịch covid 19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, hoàn cảnh đặc biệt. Vậy chính phủ dự kiến hỗ trợ tiền cho họ ra sao?

Người có công với cách mạng: 500k/tháng

Đối tượng bảo trợ xã hội: 1M/tháng

Người lao động: 1.8M/tháng

Hộ kinh doanh cá thể: 1M/tháng

Lao động tự do: 1M/tháng

Thời gian: 3 tháng của quý 2 (tháng 04, tháng 05, tháng 06)

Cụ thể hồ sơ để nhận hỗ trợ sẽ sớm được thống nhất và ban hành chỉ thị hướng dẫn

Cố lên Việt Nam. Tôi tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một người dân Việt Nam. Mãi yêu!


Tags: chính phủ đề xuất hồ sơ tiền mặt