dương tính là gì âm tính là gì

Đi xét nghiệm có kết quả thì dương tính là bị bệnh còn âm tính là không bị sao cả.

Ví dụ: dương tính với kết quả xét nghiệm HIV tức là bị sida rồi đó, âm tính với xét nghiệm ma túy tức là ko dùng ma túy. Nói chung cứ kết quả xét nghiệm mà ra âm tính là không lo rồi.


Tags: xét nghiệm bị bệnh mắc bệnh kết quả