Gợi ý các pháp danh bạn dùng nếu định đi tu

Thấy các sư, hòa thượng thường có pháp danh họ Thích ở đầu. Nếu bạn đi tu thì có thể tham khảo các tên sau:

- Thích Đủ Thứ

- Thích Nhiều Lắm

- Thích Mà Được À

- Thích Thì Chiều

- Thích Ai Thế

- Thích Nó Không

- Thích Chứ Không Yêu

- Thích Lắm Thế

- Thích Vừa Thôi

- Thích Hỏi Không

- Thích Gì

- Thích Thật À

- Thích Nữa Không

- Thích Thì Nói

- Thích Thì Làm

- Thích Chơi Gêm

- Thích Tập Gym

- Thích Đi Bộ

- Thích Thể Thao

- Thích Thế À

- Thích Vậy Sao

- Thích Quá Nhỉ

- Thích Đủ Chưa

- Thích Thế Thôi

- Thích Cũng Chịu

- Thích Là Được

- Thích Anh Chiều

- Thích Em Chiều

- Thích Về Đâu

- Thích Đi Đâu

- Thích Quá Đi

- Thích Lắm Rồi

- Thích Thì Phải Nói

- Thích Sao Không Nói

- Thích Mà Cứ Như Không

- Thích Ăn Đòn


Tags: nhà sư hòa thượng startup tham khảo họ thích