Hôm nay thứ mấy

"Hôm nay là thứ mấy" dịch sang tiếng Anh là "What date is today"

Muốn nói tiếng Anh "Hôm nay là thứ mấy" thì nói là "What is today's date"

Một tuần có 7 ngày: Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ 7, Chủ nhật

Chủ nhật không được gọi là Thứ tám. Theo nguyên tắc nhốt thỏ vào chuồng Đi rích lê (ko phải đi dép lê) thì nếu nói 8 lần các ngày thứ trong tuần thì bạn sẽ nói ít nhất một ngày thứ 2 lần!!!

À quay lại câu hỏi Hôm nay thứ mấy thì xin trả lời với bạn, hét vào mặt bạn là Hôm nay là


Tags: hỏi ngày ngày đẹp ngày lành xem ngày thứ trong tuần thứ hai chính xác thời gian giờ giấc