In 5 tờ A4 hết mấy nghìn đồng

Thỉnh thoảng có cái đơn xác nhận cần in để ra phường xin dấu. In 5 bản ở mấy chỗ thấy giá theo thị trường chung nên giống nhau thì phải. 2k. In nhiều kiểu tài liệu/khóa luận thì giá tính theo tờ sẽ rẻ hơn

Nếu chỉ cần in 1 tờ duy nhất thì bạn có thể bảo chủ quán in 1 tờ và đồng ý tính tiền làm tròn 1k, hoặc xem có gì cần in thì kết hợp đi in 1 thể :))


Tags: