Kết nối 2 máy tính bằng dây cable mạng

Bật 2 máy tính lên, cắm 2 đầu dây mạng và 2 máy. Vào máy thứ nhất, chọn mục Network chuột phải Properties, chọn Change Adapter Settings. Chuột phải lên Ethernet, Properties. Kéo xuống Internet Protocol Version 4, click chọn, chọn Properties. Chọn Use the following IP address

IP address: 192.168.0.1 - Subnet mask mặc định 255.255.255.0 - Default gateway: 192.168.0.2

Sau đó vào máy thứ hai và làm tương tự, đến bước Use the following IP address thì nhập hoán đổi 2 IP:

IP address: 192.168.0.2 - Subnet mask mặc định 255.255.255.0 - Default gateway: 192.168.0.1

Lúc này sẽ báo network mới được thiết lập, nếu hỏi liên quan tới Home hiếc (cho phép tin cậy nhau trong network để dễ dàng chia sẻ files) thì cứ OK

Kết nối xong thì ở máy 1 gõ: \\192.168.0.2 để vào máy 2. Nhập tên user và mật khẩu đăng nhập của máy 2 là vào được. Mặc định sẽ là thư mục của user trên máy 2. Nếu muốn vào thư mục ở ổ khác ví dụ D:\xxx thì vào máy 2 và share thư mục xxx trên ổ D là máy 2 sẽ vào được

Lúc này thì có thể ngồi ở máy 1 copy dữ liệu từ máy 1 sang máy 2 được rồi. Muốn copy từ máy 2 sang máy 1 thì làm ngược lại.


Tags: tutorial hướng dẫn chơi game setup sao chép copy files