Không xóa được album ảnh máy tính trên iphone

Trong máy iphone có album Máy tính, các ảnh ở album này không xóa được (nút xóa bị mờ), phải làm sao?

ảnh không xóa được

Nguyên nhân: album này được tạo do trước đây iphone đã kết nối với iTunes trên một máy tính và thực hiện đồng bộ. Nên ảnh gốc là trên máy tính kia chứ ko phải trên iPhone. Và vì thế bạn ko thể xóa được ảnh này bằng thao tác trực tiếp trên iphone như các ảnh khác.

Cách xử lý:

- Gửi/copy/chuyển ảnh đi đâu đó nếu cần backup (ko cần thì bỏ qua bước này)

- Kết nối iphone với iTunes trên 1 máy tính bất kỳ

- Tạo 1 thư mục mới trên máy tính, ví dụ D:\ko-co-gi

- Trên iTunes chọn iphone và vào mục Photos, chọn đồng bộ Sync, chọn thư mục D:\ko-co-gi vừa tạo

- Tiến hành sync, và tèn ten album "Máy tính" cùng các ảnh trong album đó đã biến mất khỏi iPhone của bạn


Tags: sync itunes đồng bộ xóa ảnh mẹo xóa