Kiểm tra nợ xấu online

Nợ xấu là gì? Nợ xấu cá nhân được hiểu là nợ khó đòi khi mà người đi vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng trước đó. Nói cách khác, nợ xấu chính là những khoản nợ đã quá hạn thanh toán trên 90 ngày. Các cá nhân khi đã bị liệt vào danh sách khách hàng nợ xấu (theo phân loại trên CIC) thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn vay vốn của ngân hàng hay một tổ chức tín dụng nào đó ở những lần sau.

CIC là viết tắt của cụm từ Credit Information Center, hay còn gọi là Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng trực thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Vậy nợ xấu có thể kiểm tra trực tuyến được không. Có khi nào tôi không vay mượn gì nhưng bị lộ thông tin, người khác sử dụng thông tin của tôi bất hợp pháp làm tôi bị chui vào danh sách nợ xấu hay không? Bạn có thể tham khảo cách tra thông tin nợ xấu liên quan tới mình bằng cách nhập số chứng minh thư nhân dân của bạn online nhé


Tags: tài chính cá nhân cho vay tiền mặt trực tuyến trên mạng