Kinh nghiệm đi chợ mua thực phẩm rẻ

Sáng ra đi chợ mua cà chua, chọn 4 quả để lên cân, bà chủ nói 1 cân 10 ngàn. Mình nói chỉ nấu canh thôi không cần nhiều. Thế rồi chọn 1 quả to nhất bỏ ra. Bà chủ liếc mắt cái rồi nói 8 ngàn. Thế là mình ung dung móc 2 ngàn ra trả cho bà chủ. Cầm lấy quả cà chua to nhất vừa bỏ ra kia rồi quay lưng ra về =))

Bạn đọc bình luận:

Hư cấu thôi, ccl mà bà ý bán cho ấy :))


Tags: shopping exprerience