Lắp mạng gói Sky của FTP khu vực Hà Đông

Thứ 6 chát trao đổi để chốt thông tin. Chiều thứ 7 có mạng dùng ngon choét

Giáp ngoại thành nhưng vẫn tính là nội thành. 265k/tháng x 12 + 299k phí = 3479k, dùng 14 tháng

Được 1 modem đời mới 2023 với 1 router hỗ trợ Wifi 6 + 10m dây mạng miễn phí :))

Đo fast.com trên PC được 250M lúc cao, bằng điện thoại với app Speedtest thì ảo hơn 670M/170M. Trước mắt thấy okie, đáng tiền đầu tư lắp riêng, để dùng 1 thời gian xem sao


Tags: dùng riêng 12 tháng 265k