Lấy thời gian uptime của máy windows

Xem máy tính/server hệ điều hành Windows của bạn đã bật chạy được mấy ngày rồi...

Vào Task Manager (Ctrl + Shift + Escape). Chọn mục Performance. Chọn mục CPU. Nhìn bên dưới tìm mục Up time. Các số phân cách nhau bởi dấu hai chấm theo thứ tự: ngày, giờ, phút, giây

{CHÈN ẢNH Ở ĐÂY}

Ví dụ 13:00:28:25 tương ứng là lần khởi động máy (restart) gần nhất cách đây 13 ngày 0 giờ 28 phút 25 giây. Lưu ý mặc định tắt máy shutdown giá trị này sẽ ko cập nhật :D muốn nó cập nhật thì ấn thêm Shift khi shutdown hoặc vào Control Panel để chỉnh bỏ mục Fast Startup khi tắt máy

Muốn dùng câu lệnh command line trên cửa sổ cmd thì có thể gõ:

systeminfo | find /I "boot"


Tags: last boot check uptime windows server