Lưu tên mẹ chồng trong danh bạ điện thoại là gì

Các mom lưu tên mẹ chồng trong danh bạ điện thoại là gì thế. Mình trước nhé, mình lưu là Mẹ ck. Câu này mà cũng hỏi, chả cần xem bình luận trả lời cũng đoán ra vài cách lưu: Mẹ ck, Mẹ + <tên mẹ>, Bà nội. Nào giờ đối chiếu kết quả xem sao nhé:

- Mẹ ck

- Má 2

- Ba noi

- Mẹ

- Bm ck

- Mẹ soái ca

- Bà nội Tít

- Bà nội Bông

P/S: Mẹ chồng thì ko lưu là mẹ ck thì lưu là gì :))


Tags: nàng dâu tình cảm gia đình thông cảm lắng nghe yêu thương hiểu nhau