Mã thẻ Viettel dài bao nhiêu số

Hình như có độ dài thẻ nạp Viettel không giống nhau, có lúc thấy ngắn ngắn có lúc nạp tiền lại thấy dài dài. Vậy rốt cuộc dài bao nhiêu số? Có cố định ko hay là lúc dài lúc ngắn.

À thì ra thẻ cào Viettel có 2 loại. 1 loại dài 13 số, 1 loại 15 số. Tương ứng với thẻ cào dài 13 số thì seri dài 11 ký tự. Tương ứng với thẻ cào dài 15 số thì seri dài 14 ký tự


Tags: thẻ cào độ dài chữ số ký tự thẻ điện thoại