Mẫu viết thông tin cáo phó

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
A, B, C: Họ và tên
Sinh năm: ...
Chỗ ở: ...
...
Đã mất/từ trần vào hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ...
(Tức ngày ... tháng ... năm ...) Thọ ... tuổi
Lễ viếng vào hồi ... giờ ngày ... tháng ... năm ...
Tại: ...
...
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...
An/Hỏa táng tại ...
...

Thay mặt gia đình
X: Họ và tên
Cùng các con cháu
Kính báo

Trong đó A, B, C là vai trò của người mất trong gia đình, ví dụ: Bà, Mẹ, Vợ - Ông, Cha, Chồng
X là quan hệ của người đứng ra lo cho tang lễ của người đã mất, ví dụ: Chồng, Vợ


Tags: từ trần tang lễ thủ tục xử lý