Midu lấy chồng chưa?

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung sinh năm 1989. Là cô gái tháng 10, Midu đã từng hủy hôn với đại gia Phan Thành năm 2014, còn giờ cô lấy ai chưa thì ad đéo biết

Phan Thành bị tố bắt cá 2 tay. Midu không chấp nhận điều này. Chia tay là điều tất yếu.

Midu bị đồn là quen/yêu một số người sau đó nhưng dù sao tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Mizu không đưa ra thông tin chính thức nào nên đéo ai biết.

Hiện tại cô đã lấy chồng chưa cũng là câu hỏi lớn của nhiều thanh niên FA thích hóng hớt trên mạng. Có vẻ là chưa, theo ad biết là vậy! Search tung cả Google méo thấy gì mà!!!


Tags: là ai bao nhiêu tuổi tiểu sử