Mô tả con chim của bạn

Mô tả con cu của bạn

Đề bài: Mô tả con cu của bạn bằng ba từ. Xem ai bá đạo nhất!

Bài làm của cư dân mạng:

- Nó to lắm

- Khổng lồ xanh

- Dài vl

- Cửng cả ngày

- Cương liên tọi

- Cứng như thép

- Không thấy đâu


Tags: con cu chim của bạn cu của bạn bằng 3 từ ba từ hài vãi buồn cười