Một người gia trưởng là người như thế nào?

Bạn có chắc là đã hiểu ý nghĩa của từ gia trưởng không? Đừng nên tùy tiện nhận xét một người đàn ông là gia trưởng khi chưa hiểu rõ gia trưởng là gì nhé!

Các mẹ các bố cho em hỏi thế nào được đánh giá là người đàn ông gia trưởng? Có phải bố nào sau khi kết hôn cũng trở thành người đàn ông gia trưởng ko?

Theo mình, người đàn ông gia trưởng là người tự cho mình là người có quyền quyết định tất cả những gì thuộc về công việc gia đình.Họ hay nổi nóng, quát nạt vợ con khi xử lý những việc anh ta chưa đồng ý hoặc thông qua. Nói tóm lại anh ta phải là "nhất"

Đó là trích một số câu hỏi, bình luận của cư dân mạng. Còn theo từ điển tiếng Việt thì đây nhé:

- gia trưởng: danh từ = người đàn ông đứng đầu, nắm mọi quyền hành trong gia đình thời phong kiến

- gia trưởng: tính từ = có tư tưởng tự coi là mình có mọi quyền hành, tự ý quyết định mọi việc, coi thường quyền dân chủ của người khác


Tags: giải thích chưa hiểu lắm có đúng không tổn thương lời nói đánh giá nhận xét con người