Những con số về người dùng mạng ở Việt Nam

Hàng tháng Việt Nam có bao nhiêu triệu người dùng facebook. Youtube, zalo... thì sao? Tôi muốn biết con số!

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến cuối tháng 6/2019, Facebook công bố số lượng người dùng mạng xã hội này hàng tháng tại Việt Nam khoảng 60 - 65 triệu. Tuy nhiên, kết quả thống kê độc lập do một doanh nghiệp Việt Nam kết hợp với các nhà mạng đánh giá số lượng người dùng Facebook hàng tháng vào khoảng 50 triệu, số lượng người sử dụng YouTube hàng tháng khoảng 30 triệu người.

Thống kê của Bộ TT&TT cho thấy, số lượng người dùng Zalo hàng tháng khoảng 46,7 triệu, với Mocha là khoảng 4,8 triệu.

linkhay thì có 50k người dùng hàng tháng


Tags: facebook youtube zalo mạng xã hội