Nợ khó đòi là gì

Nợ khó đòi: Đúng như cái tên là nợ mà đến ngày hẹn trả đéo thấy trả, đòi mãi vẫn chưa được. Tình hình là ban căng lắm, có khi phải xin ít tiết mới đòi được!

Nợ phải thu khó đòi là khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ (các cam kết nợ khác) hoặc nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng..) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

Để quản lý nợ khó đòi, tổng cục thuế có hướng dẫn về nợ thu khó đòi, các phần mềm kế toán cũng hỗ trợ riêng cho mục này. Bạn đã biết phải làm sao chưa?


Tags: tổng cục thuế kế toán thu nợ phần mềm