Paypal bắt xác nhận danh tính và địa chỉ

In compliance with regulatory requirements, we need some additional information to confirm your identity as the account owner. Please confirm your identity at dashboard.

Đấy là messsage notify từ Paypal sau một thời gian mà bạn có những giao dịch bất thường kiểu mua vào bán ra liên tục :D Dịch tiếng Việt thì có nghĩa là Hệ thống cần xác thực lại bạn là chính chủ account và đang hoạt động tuân thủ đúng theo các quy định của hệ thống.

Bạn upload các file mà Paypal yêu cầu để xác thực là được. Thường là bằng lái xe, chứng minh thư, hộ chiếu, sao kê ngân hàng phải có địa chỉ khớp với địa chỉ khai báo trên Paypal... Sau khi gửi lên thì công việc là đợi chờ Paypal review 2-3 ngày.

Dưới đây là kết quả minh họa sau khi được Paypal review xác thực danh tính và địa chỉ của chủ tài khoản

Paypal verify identity


Tags: xác thực giao dịch mua bán lừa đảo bảo vệ ngoại tệ tỷ giá rate cao rate 22 verify