Phát hành cổ phiếu ESOP là gì?

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Cổ phiếu ESOP thường được phát hành với giá ưu đãi kèm một số điều kiện.

Thực tế: Phát hành cổ phiếu ESOP là lấy tiền của cổ đông chia lại cho lãnh đạo và người lao động. Người lao động thường đôi khi chỉ là vỏ bọc, mà đó sẽ là người nhà của lãnh đạo như bố mẹ, con, anh chị em =))


Tags: chứng khoán cổ phiếu cổ đông đầu tư