Phí chuyển tiền đi từ ngân hàng VietComBank

Cùng ngân hàng thì 3.3K. Khác ngân hàng thì 11K. Mỗi lần gửi xót hết cả ruột. Hàng tháng 8.8K tiền mobile banking. Rút tiền tại ATM mỗi lần hình như mất 1.1K. Loại thẻ thường tối đa chỉ rút được mỗi lần 2M. Internet banking thì loại thông thường tối đa mỗi lần chỉ gửi được 30M.

Nếu bạn nào đang dùng VCB mà thấy thông tin gì sai thì bình luận hoặc nhắn để ad cập nhật cho mọi người khác tham khảo cho chính xác nhá.


Tags: phí giao dịch phí rút tiền liên ngân hàng khác ngân hàng cùng ngân hàng