Phí giao dịch chứng khoán trên TCBS là bao nhiêu

TCBS là Công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương. Lên đây mua bán cổ phiếu, chơi chứng khoán chủ động rất dễ dàng nhé. Phí giao dịch khi mua bán cổ phiếu là 0.1% tổng giá trị giao dịch. Cụ thể ví dụ: mua 1000 cổ, giá là 17,300 đồng 1 cổ thì tổng giao dịch là 17.3M phí sẽ là 17,300 đồng nhé

Đặt lệnh mua chứng khoán có các lệnh sau:

LO:

ATO:

...


Tags: chơi chứng đầu tư cổ phiếu lên sàn đặt lệnh hủy lệnh