Phí rút tiền từ TCBS về tài khoản bank ngân hàng

Rút tiền từ TCBS về bank không mất phí nhé, có lúc bán được cổ phiếu thì bị mất 0.2% trong đó 0.1% là phí TCBS thue, 0.1% là thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật và Nhà nước. Chú ý trường hợp được thưởng cổ tức bằng tiền mặt thì thuế thu nhập cá nhân bị tính 5%. Tức là bạn có 1000 cổ phiếu, được thưởng 2k/cổ thì thực tế bạn được nhận 2k*1000*95/100 = 1,900,000 thay vì 2 triệu.

Website của TCBS (Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương): https://tcbs.com.vn/

Số tài khoản: 13833336666059

Tên chủ tài khoản: CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG

Nội dung chuyển khoản nạp tiền vào tài khoản chứng khoán trên TCBS phải theo quy tắc: TCBS NGUYEN VAN A 105Cxxxxxx nop tien vao TKCK


Tags: phí giao dịch phí chứng khoán phí cổ tức phí đầu tư tiền thuế