React native modal overlay

Popup dạng modal để hiển thị thông tin khi lập trình ứng dụng di động bằng React native. Dùng comonent có sẵn https://facebook.github.io/react-native/docs/modal.html xong chỉ thấy có thuộc tính transparent, không thấy có opacity hay overlay gì cả. Nghĩ bụng bảo component "core" gì mà như cứt, cái overlay cho modal là cơ bản phải có chứ nhỉ. Hóa ra ko phải nó như cứt mà mình ngu éo biết code =))

Đơn giản là set backgroundColor có opacity, ví dụ: backgroundColor: 'rgba(52, 52, 52, 0.8)' cho cái View bọc ngoài là xong. Thế mà đầu tiên mãi đéo nghĩ ra, ha ha, code lắm ngu người =))

Tức là cấu trúc nó sẽ là thế này: Cái View đầu tiên sẽ có background mờ phủ toàn màn hình. View bên trong thì hiển thị bình thường là được

Ảnh minh họa:

Show popup modal with overlay in react native


Tags: lập trình mobile app ứng dụng