Rút tiền paypal về bank sau 180 ngày limit

Điều kiện: Là paypal business - seller (ko phải paypal personal - buyer)

Khi bị limit tài khoản không khớp tên thì mượn thông tin thẻ ATM của ai cũng được rồi set business name theo họ tên của người đó là rút được

Tuy nhiên chú ý sau khi add thẻ ATM mượn này xong thì thẻ ATM này ko thể remove được nữa. Tài khoản paypal khác ko còn được dùng thẻ ATM này. Nói cách khác là thẻ ATM dạng này "dùng một lần với paypal rồi thôi"


Tags: 6 tháng paypal bị limited khóa paypal bán paypal mua paypal rate cao rút về bank