Sai thông tin danh mục địa bàn của người nộp thuế

TỔNG CỤC THUẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Từ ngày 30/03/2020, Tổng cục Thuế chính thức đóng hệ thống https://www.tncnonline.com.vn và chuyển đổi sang hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn

Đăng ký thuế lần đầu - Hộ kinh doanh, cá nhân. Vào trang http://canhan.gdt.gov.vn/ tra cứu thông tin người nộp thuế (NNT) thì bị báo lỗi Sai thông tin danh mục địa bàn của người nộp thuế

Vậy lỗi này là thế nào, và cá nhân phải xử lý làm sao. Cơ quan thuế có hướng dẫn như sau:

- Liên hệ với chi cục thuế đang quản lý mã số thuế của cá nhân. Trường hợp ko biết thì hỏi bộ phận nhân sự của công ty đang làm việc. Nếu lao động tự do thì lên chi cục thuế nơi có hộ khẩu đăng ký thường trú để hỏi


Tags: thuế thu nhập thuế cá nhân quyết toán thuế lỗi thuế