Số dư tối thiểu trong tài khoản Techcombank

Số dư tối thiểu (phong tỏa khi mở mới tài khoản) trong tài khoản Techcombank là 50k (năm mươi nghìn đồng nhé). Khi chuyển khoản bạn không chuyển được hết tiền trong tài khoản đâu

Chỉ khi nào đóng tài khoản thì bạn mới được lấy về 50k này. Đóng tài khoản thì không mất tiền. Một số ngân hàng ko yêu cầu số dư tối thiểu nhưng khi đóng tài khoản thì lại mất tiền


Tags: ngân hàng phí giao dịch duy trì số dư