Sở hữu đất dịch vụ không được đăng ký thường trú

Theo luật cư trú thì đất dịch vụ không đủ điều kiện để nhập hộ khẩu và đăng ký tạm trú (cụ thể là từ 30/06/2021)

Đất dịch vụ (hay còn gọi là Đất thương mại) là diện tích đất có vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán được cấp từ việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện xây dựng các dự án.

Trong Điều 125 Luật Đất đai 2013 Khoản 4 cũng khi rõ: "Nếu đất thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê thì được sử dụng ổn định lâu dài như đất ở".


Tags: hộ khẩu công an phường tạm trú thủ tục hồ sơ