Nộp tiền điện qua mạng ở khu vực Hà Nội

Giờ nhiều ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tiếp tiền điện qua mạng rồi, dân công nghệ không phải lóc cóc đi nộp nữa, ngồi nhà làm vài thao tác là xong

Ví dụ:

- Sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện của ngân hàng VpBank

- Sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện qua ví Momo (dùng ứng dụng Momo trên mobile)

Chi tiết: Nhập mã khách hàng, chọn hóa đơn, kiểm tra số tiền, xác nhận thanh toán. Mã khách hàng mẫu để bạn tham khảo ko lại đéo biết nó như thế nào hay tìm ở đâu mà nhập nhé: PD1600015XXXX

 


Tags: thanh toán trực tuyến ngân hàng tiết kiệm thời gian đi nộp ra ngoài