Thủ tục giải thể công ty như thế nào?

Trước tiên là hoàn thành hết công nợ phải thu phải trả bán hết hàng hóa thanh lý hết tài sản nộp báo cáo tài chính nộp luôn tờ khai sử dụng hóa đơn kỳ cuối, làm 1 quyết định giải thể và công văn giải thể lập 2 bản lên phòng 1 của của thuế nộp sau đó ngồi chờ thuế xuống kiếm tra ạ mà trước khi nộp mấy cái đoa còn đồng thuế nào chưa nộp thì nộp cho hết luôn nha. Sau khi thuế kiểm tra có quyêta định phạt thì đóng hết tiền phạt rồi xin cái giấy xác nhận k nợ thuế để giải thể, làm luôn cái giấy xác nhận k hoàn thuế nộp luôn cùng đợt với xác nhận k nợ thuế khỏi họ hỏi đi hỏi lại mất công. Sau khi thuế trả xác nhận k nợ thuế thì ra phòng 1 cửa của sở kế hoạch đầu tư trả giấy phép sau đo ra công an trả con dấu nhớ mang theo tờ mẫu dấu k họ phạt mấy trăm ra sở KH và ĐT còn mấy cái giấy tùm lum lắm mình gà mờ lâu lâu mới làm 1 lần nó hành đi tốn xăng mất time nên hỏi nó có chổ nào làm dv k làm luôn tốn nhiều nhất 300k nhanh ngọn nhẹ. Chúc bạn thành công


Tags: thủ tục pháp lý