Tìm người yêu trên cõi đời này

Có hơn 40.000 lượt tìm kiếm trên Google mỗi giây, 3 tỉ lượt mỗi ngày, 2 nghìn tỉ lượt mỗi năm. 
- Tại sao chúng ta luôn tìm kiếm? 
- Chúng ta tìm kiếm những thứ chưa biết/chưa có/cần và muốn đạt được.
Em đã tìm thấy, điều mà mình muốn chưa?
Cũng giống như người yêu vậy, tìm được rồi thì in a relationship, tìm được rồi nhưng vẫn ngại ngần thì it's complicated, tìm được nhiều mà chưa định vị rõ đã thuộc về mình chưa giống như in an open relationship. Mà những ai chưa tìm thấy, vẫn mải miết kiếm tìm, vẫn chờ một ngày định mệnh đến, phải chăng đang trong tình trạng single?
Chợt thấy mình như bơ vơ, dang dở
Thấy mình thiếu gì đó
Thấy chưa đủ 
Thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc, lại mạnh mẽ muốn tiến tới!
Không phải cứ đặt tay lên máy tính gõ vài chữ là ra thông tin, không phải cứ chọn vội là ngày mai có người yêu. Không phải tìm là sẽ thấy, nhưng điều đáng tiếc nhất chính là, vì nghĩ rằng sẽ không thấy, mà không tìm!


Tags: đéo thấy FA mãi duyên chưa đến tiền duyên hôn nhân tình dục