Tĩnh lãi lỗ khi đầu tư chứng khoán mua bán cổ phiếu

Lãi suất ngân hàng giảm mạnh, bạn thử tìm cơ hội bên đầu tư chứng khoán và muốn dự tính lãi lỗ khi mua cổ phiếu thì dùng công cụ nhỏ này nhé. Tính chung trong tháng 9/2020, toàn thị trường có thêm 31.709 tài khoản chứng khoán được mở mới. Lũy kế tới hết tháng 9/2020, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 2,63 triệu tài khoản, tương đương 2,7% dân số Việt Nam.

https://theotoi.net/ckx.html


Tags: thị trường mã tăng mã giảm phím hàng lãi suất tiết kiệm ngân hàng