Tính phí khi thu mua paypal dạng Pay for goods or Services

Tính nhanh xem nếu bạn thu mua $ qua tài khoản paypal vn (Việt Nam) dạng pay for goods or services thì phải bán bao nhiêu mới có lãi. Lưu ý mua dạng này chỉ mua của người quen, uy tín. Vì nếu không bạn có thể bị dispute và mất $ mà khách đã gửi (do Paypal bảo vệ người mua và thực tế bạn thu mua $ chứ ko phải bán hàng hóa gì cả)


Tags: mua bán paypal ngoại tệ uy tín MMO kiếm tiền nguồn offer. nguồn NET bán ebay