Trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi là gì?

Thấy một đống bọn nó chỉ bình luận "Trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi" trên facebook xong lăn ra cười với nhau. Em đéo hiểu, bác nào giải thích thông não em vụ này với.

Ad giải thích cho bạn "truyền thuyết" về câu bình luận này nhé ^^

Nó là một câu lịch sự nhất trong bài hát tục tĩu chửi nhau toàn từ bậy ĐỊT với LỒN. Riêng ad thì cảm nhận đây là một thứ không nên có và lan truyền rộng ra như vậy.

 


Tags: mới có vụ gì à đéo hiểu là gì giải thích cho mình thông não em với chả hiểu lắm là cái gì vậy là thế nào