Tựu trường với khai giảng khác nhau thế nào

Năm nay có con chuẩn bị vào học lớp 1. Biết là khai giảng năm học mới là 05/09. Thấy có thông báo tựu trường trong tháng 08 mới ngớ ra tựu trường và khai giảng là khác nhau

Tựu trường là tập trung ở trường. Còn chưa học luôn. Khai giảng thì làm lễ xong là học luôn. Mục đích của tựu trường là:

- Cho học sinh và phụ huynh mới biết vị trí của trường, chuẩn bị/làm quen với việc tới trường

- Cho học sinh và phụ huynh cũ biết rằng nghỉ hè đã hết, năm học mới sắp bắt đầu :))


Tags: học sinh nhập học năm học mới ngày tựu trường ngày khai giảng giáo dục